Mantelzorgmakelaar

Ondersteuning voor (chronisch) zieken en mantelzorgers


Voor Wie?

.

Zorgt en/of ondersteunt u vrijwillig en onbetaald uw partner, ouder, kind, familielid, vriend of kennis ? Is deze hulp langdurig en intensief ? Dan bent u een mantelzorger.
Als mantelzorger kan er veel op je af komen. Sluipend kan de zorg steeds meer gaan toenemen met het gevaar dat je overbelast raakt. Het is goed om dan tijdig hulp in te schakelen bv de hulp van een mantelzorgmakelaar.

Het doel van een mantelzorgmakelaar is het terugdringen of voorkomen van overbelasting. Ik bied informatie, kortdurende ondersteuning en praktische oplossingen, zodat u het verlenen van mantelzorg langer en gemakkelijker vol kunt houden.

NEEM CONTACT OP

of lees eerst meer over mijn diensten


Diensten

.

U kunt bij mij terecht voor diverse vragen. Dat kan gaan om een eenmalige vraag voor informatie of een ondersteuningstraject van maanden totdat alles goed is geregeld. Ik pas mijn dienstverlening aan aan uw behoefte.
.
Waar moet u aan denken als het gaat om de diensten van een mantelzorgmakelaar?

Informatie verstrekking over:

 • Wettelijke regelingen op gebied van zorg, ondersteuning, voorzieningen, financiën, welzijn en wonen,
 • Mogelijkheden om uw Wlz indicatie thuis te verzilveren
 • Mogelijkheden van een Persoonsgebonden Budget en Zorg in Natura bij de Wmo, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet
 • Financiële regelingen voor mantelzorgers.
 • Uitzoekwerk als het niet duidelijk is bij welke wet of instantie u moet zijn
 • Mogelijkheden over hulpmiddelen en woningaanpassingen

Voorbereiding en ondersteuning bij:

 • Keukentafelgesprekken met de wijkcoach en/of consulent bij vragen op het gebied van de Wmo of de Jeugdwet
 • Opstellen van een persoonlijk plan
 • Gesprekken met school
 • Gesprekken met de werkgever
 • Indicatiegesprekken met CIZ of wijkverpleging
 • Gesprekken met de zorgaanbieder
 • Gesprekken met verzekeraar of adviesinstanties in verband met letselschade
 • Mee naar de leverancier voor de hulpmiddelen
 • Opstellen programma van eisen en opvragen offertes

Overnemen regeltaken zoals:

 • Het invullen van (aanvraag)formulieren
 • Contacten met instanties


Op gebied van PGB (persoonsgebonden Budget):

 • Aanvragen van PGB bij Wmo, Jeugdwet, Zvw en Wlz
 • Opstellen van een budgetplan voor PGB uit Wmo en/of Jeugdwet
 • Voorbereiden op Bewust Keuze gesprek met het Zorgkantoor of uw zorgverzekering
 • Ondersteuning bij opstellen van de zorgovereenkomsten
 • Opzetten van een PGB administratie
 • Zoeken naar geschikte hulpverleners, zorgaanbieders
 • Inkopen van zorg en/of hulpmiddelen

Bemiddeling:

 • Als u vastgelopen bent in een (aanvraag)procedure
 • Als u overweegt om bezwaar te maken of een klacht in te dienen

 

NEEM CONTACT OP

of lees eerst meer over mijn werkwijze


Werkwijze

.

Mijn werkwijze bestaat uit deze stappen:

 1. Naar aanleiding van uw hulpvraag maken we een afspraak bij u thuis.
 2. U vertelt mij in welke situatie u zit.
 3. We bespreken welke mogelijkheden er zijn om meer balans in uw leven te krijgen tussen uw zorgtaken en uw eigen leven. Dit intake gesprek duurt ongeveer 1 uur.
 4. Afhankelijk van uw vraag spreken we aan het einde van de intake af wat ik voor u ga doen. Ik maak hiervan een kort verslag.
 5. Daarna ga ik voor u aan de slag.

.

Het kan nodig zijn dat u mij machtigt om namens u contact op te nemen met instanties. Ik leg alle noodzakelijke gegevens van uw situatie vast in een cliëntdossier. Vanzelfsprekend ga ik, conform de privacyverklaring, vertrouwelijk om met uw gegevens.
.

Ik werk op basis van een vast uurtarief van 70,- euro exclusief BTW. Facturering geschiedt achteraf. In veel gevallen kan de factuur rechtstreeks naar de zorgverzekeraar of de instantie die de zorg voor u inkoopt (zoals een gemeente of werkgever). U hebt hier dan geen omkijken naar. Koopt u zelf mijn diensten in? Dan stuur ik de factuur naar u.

 

NEEM CONTACT OP

of lees eerst meer over Tarieven en Vergoedingen


Tarieven en vergoeding

.

De kosten voor mijn diensten bedragen 70,- euro per uur exclusief btw.

 • Telefonische kennismaking van 15 minuten: gratis.
 • Intake: Conform uurtarief.
 • Afgesproken werkzaamheden: Conform uurtarief.

De werkzaamheden van een mantelzorgmakelaar komen in veel gevallen in aanmerking voor vergoeding.

Vergoedingsmogelijkheden

 1. Aanvullende ziektekostenverzekering. Als u aanvullend verzekering bent, bijvoorbeeld bij de Menzis dan heeft u mogelijk recht op een vergoeding voor de dienstverlening van een mantelzorgmakelaar. Op de website van de beroepsvereniging BMZM https://www.bmzm.nl/ kunt u hier meer informatie over vinden.
 2. Via uw werkgever. Sommige werkgevers vergoeden de inzet van een mantelzorgmakelaar. Informeer bj uw werkgever naar de mogelijkheden.
 3. Via de gemeente. Sommige gemeenten geven ook een vergoeding voor de inzet van een mantelzorgmakelaar. Informeer bij uw gemeente of u hiervoor in aanmerking komt. Bij gemeenten wordt dit soms vergoed als onafhankelijke cliëntondersteuning.
 4. Als u een Wlz indicatie heeft dan kunt u gratis gebruik maken van mij voor onafhankelijke Wlz cliëntondersteuning.

 

NEEM CONTACT OP